Társadalmi felelősségvállalás

König Kft. elkötelezett a Vezetési Szabályzat iránt, amely leírja célunkat, hogy hogyan viselkedjünk az üzleti partnerek és minden érintett féllel szemben. A König Kft. számára értékes, hogy megbízható vállalat hírnevet szerzett magának, feddhetetlen üzletvezetése  a törvények és szabályzások következetes betartásával. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy minden beszállítónk is ezeknek az elvárásoknak megfelelően működjön. Az ellátási lánc menedzsmentünk célja, hogy segítse üzletfeleinket elvárásaink megértésében és az együttes fejlődésben.

A König Kft. Vezetési Szabályzata egy közös irányvonal és általános referencia dokumentum etikai kérdésekre és a helyes üzleti gyakorlatra nézve.
13 elvből áll a következő területekre vonatkozóan: üzleti irányelvek, környezeti irányelvek és emberi jogok valamint munkahelyi gyakorlat. A Vezetési Szabályzatban lévő irányelvek az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) Globális Megállapodásán* alapszik és nemzetközi egyezményeken, amelyek az előzőeken alapulnak.

*(Az ENSZ 10 alapelve, ami nemzetközi egyezményeken alapszik az emberi jogokra, korrupció ellenességre, nemzetközi munkaszerezés szabályaira (ILO), munkahelyi jogokra és fenntartható fejlődésre vonatkozóan. http://www.unglobalcompact.org )

A Vezetési Szabályzat előírja az elveket, amiket a König Kft-nek követnie kell az alkalmazottaival szemben, üzleti partnereivel szemben és egyéb érintett felekkel szemben.

Minden König Kft. dolgozónak tudnia kell a Vezetési Szabályzatról, attól az idöponttól hogy az irányelv életbe lépett minden dolgozó számára, minden szinten.

König Kft. támogatja beszállítóit, viszonteladóit, tanácsadóit és más üzleti partnereit, befolyáskörén belül, hogy magukévá tegyék ezen elveket. A leendő és meglévő beszállítók értékelésénél az e dokumentumban leírt elvek alkalmazandóak.

A König Kft. Vezetési Szabályzata azért lett létrehozva, hogy kiemelje azon elveket, amik irányítják a vállalat kapcsolatait alkalmazottaival, üzletfeleivel és érdekelt feleivel szemben. Ez érvényes a vezetőség minden tagjára, és minden König Kft. alkalmazottra.

A König Kft. bátorítja beszállítóit, viszonteladóit, szakértőit és más üzletfeleit befolyáskörén belül ezen irányelvek elfogadására. A leendő és meglévő beszállítók értékelésénél az e dokumentumban leírt elvek alkalmazandók.

 

A König Kft. számára értékes, hogy megbízható vállalat hírnevet szerzett magának feddhetetlen üzletvezetéssel és a törvények és szabályzások következetes betartásával. A König Kft. szabályzataiban, döntéseiben és tevékenységeiben a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség kell, hogy most és a jövőben visszatükröződjön, előrehaladjon és megvalósuljon.

Minden ország ahol a König Kft. működik, meg kell feleljen az adott ország törvényeinek és szabályzásának. Abban a helyzetben, amikor a törvény nem ad útmutatást, a vállalat a saját normáit alkalmazza a közös érték és kultúra alapján. Abban az esetben, ha ellentmondás van a hatályos törvény és Szabályzatban lévő alapelv között, a törvény kell uralkodó legyen.

A König Kft. bánásmódját üzletfelei felé a tisztességes bánásmód jellemzi.

A König Kft. nem ajánlhat vevőinek, leendő vevőinek, kormányoknak, kormányok ügynökségeinek, vagy más hasonló lényegű képviselőknek semmilyen ellenszolgáltatást vagy előnyt, az alkalmazandó törvények, az ésszerű és általánosan elfogadott üzleti gyakorlat megsértéséért.

A König Kft. alkalmazottai nem fogadhatnak el fizetséget, ajándékot, vagy más térítést harmadik féltől, ami befolyásolhatja, vagy úgy tűnhet hogy befolyásolja őt az objektív üzleti döntésében.

A König Kft. alkalmazottak és a vezetőség tagjai kötelesek a magán és egyéb külső tevékenységeiket és pénzügyi érdekeltségeiket oly módon vezetni, hogy az ne legyen ellentétes vagy ne tűnjön ellentétesnek a vállalat érdekeivel. Ha ilyen ellentmondás előfordul, akkor az ellentmondásban érintett embernek azonnal jeleznie kell felettesének.

A König Kft. által végzett minden tranzakcióról be kell számolni összhangban az általánosan elfogadott könyvviteli gyakorlatnak megfelelően, és a könyvelt tételeknek meg kell jeleníteniük az összes tranzakciót megfelelő és nem félrevezető módon. 

A König Kft. biztosítja a tájékoztatást, ami nyitott, igazságnak megfelelő, tárgyilagos, átfogó, és naprakész.

A König Kft. pártatlanságot képvisel politikai pártok és jelöltek tekintetében. Sem a König Kft. cég neve, sem a vagyona nem használhatók fel politikai pártok vagy jelöltek érdekének előmozdítására.

A König Kft. termékei és folyamatai úgy vannak megtervezve, hogy energia és nyersanyag kihasználásuk hatékony legyen, és a hulladék valamint visszamaradt termékek minimalizálva legyenek a termék életciklusában.

A König Kft. támogatja az elővigyázatossági alapelvet azáltal, hogy elkerüli azon anyagokat és eljárásokat, amik környezeti és egészségi kockázatot hordoznak, amikor van megfelelő más alternatíva.

A König Kft. rendszeresen auditálja, követi, és beszámol környezeti teljesítményéről, különös hangsúllyal értékeli a potenciális kockázatát a jelen és jövő termékeinek és műveleteinek.

Befolyáskörén belül a König Kft. támogatja és tiszteletben tartja a nemzetközileg kinyilatkozott emberi jogok védelmét és biztosítja, hogy nem pártolja az emberi jogok megsértését.

A König Kft. diszkriminációmentesen alkalmaz embereket és bánik munkatársaival, tekintet nélkül nemre, fajra, vallásra, korra, rokkantságra, szexuális beállítottságra, nemzetiségre, politikai véleményre, családi állapotra, társadalmi vagy etnikai származásra. A munkahelyi diverzitás minden szinten támogatott.

Semmilyen formája az erőszakos, kényszer, vagy gyermekmunkának nem fogadható el a König Kft-nél. Munkavállalók minimum életkora a kötelező iskola elvégzésének megfelelő életkor.
König Kft. minden tevékenységénél tiszteletben tartja a gyűlés szabadságát, a kollektív szerződésre és megállapodásokra való jogot.

Minden König Kft. dolgozó részére biztosítani kell a szükséges feltételeket a biztonságos és egészséges munkakörnyezethez.

A König Kft. vezetőinek felelőssége hogy lekommunikálják és tartalmilag is kinyilatkozzák e dokumentum szellemiségét szervezetükön belül, és hogy bátorítsák az alkalmazottakat, hogy leplezzék azt a viselkedést, ami esetleg nem felel meg ezeknek az alapelveknek. Mind kommunikációkban mind tettekben a kérdéses cselekményeket nem tűrik el.

E Szabályzat megszegéseiről készült beszámolók akár névtelenül vagy bizalmasan leadhatók az ügyvezető igazgatónak. Nem történik megtorlás azon személyekkel szemben, akik jóhiszeműen jelzik a szabályszegéseket.

E Vezetési Szabályzat azonnal és következetesen lép hatályba. Előírásainak megszegése fegyelmi vétséget von maga után.

E Vezetési Szabályzatot elfogadta a König Kft. vezetősége és csak ők helyesbíthetik vagy élhetnek elállással. Bármilyen helyesbítést vagy elállást közzé kell tenni.